Videa

Vážení bratři, milé sestry, přátelé, dovolujeme si zde zveřejnit odkazy na bohoslužby a kázání, které pro vás nahráváme na internet. Od roku 2023 nahráváme také na https://www.youtube.com/@husuvsborperuc Přejeme vše dobré.

Videozáznam bohoslužeb a kázání z kaple M.J. Husa na Peruci
31/12/2023 - Světlo Boží (Kraus)
24/12/2023 - Vánoce (Kraus)
17/12/2023 - Jan Křtitel (Kraus)
10/12/2023 - Uvěření (Kraus)
03/12/2023 - Advent (Kraus)
26/11/2023 - Krista krále (Kraus)
19/11/2023 - Hřivny (Kraus)
01/11/2023 - Dušičky (Kraus)
22/10/2023 - Síla víry (Kraus)
01/10/2023 - Jakou mocí to činíš (Kraus)
15/10/2022 - Svatba (Kraus)
17/09/2023 - Odpuštění (Kraus)
10/09/2023 - Pokárání (Kraus)
03/09/2023 - Život (Kraus)
20/08/2023 - Vyvolený národ a spasení z pohanů (Kraus)
11/08/2023 - Bouře problémů tohoto světa (Kraus)
23/07/2023 - Pšenice a koukol (Kraus)
16/07/2023 - Semeno hořčičné (Kraus)
09/07/2023 - Hříšné pokolení (Kraus)
02/07/2023 - Nechte Ježíše vstoupit (Kraus)
18/06/2023 - Vyslání učedníků (Kraus)
11/06/2023 - Ježíš a hříšníci (Kraus)
04/06/2023 - Svatá trojice (Kraus)
20/05/2023 - Ježíš prosí za nás (Kraus)
14/05/2023 - Neznámého Boha známe (Kraus)
07/05/2023 - Já jsem dveře (Kraus)
23/04/2023 - Ježíš je cesta (Kraus)
16/04/2023 - Ten, který potřeboval důkaz (Blažková)
09/04/2023 - Nebyl to zahradník (Kraus)
02/04/2023 - Ježíšův zrádce (Kraus)
19/03/2023 - Uzdravení slepého (Kraus)
12/03/2023 - Setkání s nemravnou ženou (Kraus)
05/03/2023 - Obrácení (Kraus)
19/02/2023 - Dobré skutky (Kraus)
12/02/2023 - Přikázání (Kraus)
05/02/2023 - Zákoníci a milost (Kraus)
30/01/2023 - Blahoslavenství (Kraus)
23/01/2023 - Obrácení (Kraus)
15/01/2023 - Nejvyšší oběť (Kraus)
08/01/2023 - Ten větší než jsem já (Kraus)
01/01/2023 - Jména Ježíš (Kraus)
24/12/2022 - Kristus z rodu Davidova (Kraus)
18/12/2022 - Kristovo početí (Kraus)
11/12/2022 - Ježíš a Jan Křtitel (Smolová)
04/12/2022 - Kázání Jana Křtitele (Smolová)
27/11/2022 - Fíkovník se zelená (Kraus)
06/11/2022 - Dušičky (kraus)
30/10/2022 - Zacheus (Kraus)
23/10/2022 - Nedávejte víru na odiv (Kraus)
16/10/2022 - Vytrvalost v modlitbě (Smolová)
09/10/2022 - Uzdravení malomocného (Kraus)
02/10/2022 - Díkůvzdání za úrodu (Smolová)
25/09/2022 - Chudák a boháč (Kraus)
18/09/2022 - Chudoba a bohatství (Smolová)
11/09/2022 - Odpouštějte dluhy (Kraus)
04/09/2022 - Rozhodnutí pro Krista (Smolová)
14/08/2022 - Bůh není daleko (Kraus)
08/07/2022 - Biblická víra (Smolová)
24/07/2022 - Proste a bude vám dáno (Kraus)
17/07/2022 - Hřích a odpuštění (Smolová)
10/07/2022 - Kdo je bližní? (Kraus)
03/07/2022 - Zvěstujte bližním (Kraus)
26/06/2022 - Následuj mě! (Kraus)
12/06/2022 - Svatá Trojice (Kraus)
05/06/2022 - Příchod Ducha Utěšitele (Smolová)
29/05/2022 - Nanebevstoupení Páně (Kraus)
22/05/2022 - Kdo miluje Boha, poslouchá Ho! (Kraus)
15/05/2022 - Ježíš cesta k Otci (Smolová)
08/05/2022 - Bílá roucha (Kraus)
01/05/2022 - Zjevení vzkříšeného u Tiberiadského jezera (Smolová)
24/04/2022 - Uvěřme v Něho (Kraus)
17/04/2022 - Zmrtvýchvstání Krista (Smolová)
10/04/2022 - Přijíždí král (Kraus)
03/04/2022 - Ježíš a hříšná žena (Smolová)
27/03/2022 - Marnotratný syn - přizpůsobeno dětem (Kraus)
20/03/2022 - Ježíšova výzva k pokání (Smolová)
13/03/2022 - Ježíši neopouštěj nás (Kraus)
06/03/2022 - Pokušení Pána Ježíše na poušti (Smolová)
20/02/2022 - Láska k nepřátelům (Smolová)
13/02/2022 - Blahoslavenství a běda (Kraus)
06/02/2022 - Rybáři Kristovy (Kraus)
30/01/2022 - Ježíš prorok (Smolová)
23/01/2022 - Muž Boží (Kraus)
16/01/2022 - Svatba v Káně (Smolová)
09/01/2022 - Mudrci od východu a křest Páně (Kraus)
31/12/2021 - Meditace nad starým rokem (Smolová)
24/12/2021 - Kristus Král (Kraus)
19/12/2021 - Setkání Marie s Alžbětou (Smolová)
12/12/2021 - Mistře, co máme dělat? (Kraus)
28/11/2021 - Pán je blízko (Kraus)
21/11/2021 - Kristus Král (Smolová)
14/11/2021 - Co nás čeká? (Kraus)
24/10/2021 - Běžel za Ježíšem (Kraus)
17/10/2021 - Prvenství v Boží Slávě (Smolová)
10/10/2021 - Pravé bohatství (Kraus)
03/10/2021 - Podobenství o rozsévači (Smolová)
26/09/2021 - Vyhánění démonů (Kraus)
19/09/2021 - Prvenství v Božím Království (Smolová)
12/09/2021 - Nestyďme se za Krista! (Kraus)
05/09/2021 - Víra syrofenické ženy (Smolová)
22/08/2021 - Slovo věčného života (Kraus)
15/08/2021 - Večeře Páně (Kraus)
08/08/2021 - Chléb sestupující z Nebe (Smolová)
01/08/2021 - Boží chléb (Smolová)
25/07/2021 - Boží pokrm (Kraus)
18/07/2021 - Uzdravení k slávě Boží (Kraus)
04/07/2021 - Zvěstování Pravdy a Jan Hus (Kraus)
27/06/2021 - Uzdravení nemocné ženy (Kraus)
20/06/2021 - Ježíš a zázraky (Smolová)
13/06/2021 - Den odpočinku (Kraus)
06/06/2021 - Ježíš a satan (Smolová)
30/05/2021 - Boží Trojice (Smolová)
23/05/2021 - Letnice (Kraus)
16/05/2021 - Nanebevstoupení (Kraus)
09/05/2021 - Bůh je náš Otec (Kraus)
02/05/2021 - O kmeni a ratolestech (Smolová)
25/04/2021 - Jsme ovce pastvin Jeho (Kraus)
18/04/2020 - Setkání se vzkříšeným Kristem (Smolová)
04/04/2021 - Záznam velikonoční bohoslužby 2021 (Smolová)
28/03/2021 - Pán přijíždí vykoupit nás (Kraus)
21/03/2021 - Ježíšova hodina (Smolová)
21/02/2021 - Půst (Smolová)
14/02/2021 - Víra půl zdraví! (Kraus)
07/02/2021 - Ježíš učitel modlitby (Smolová)
31/01/2021 - Uvedení Páně do chrámu (Smolová, Kraus)
24/01/2021 - Následuj mě! (Kraus)
17/01/2021 - Boží povolání (Smolová)
10/01/2021 - Svět skrze něj povstal (Kraus)
03/01/2021 - Zjevení Páně pohanům (Smolová)
31/12/2020 - Silvestrovské meditace (Smolová)
27/12/2020 - Boží ujištění (Kraus)
24/12/2020 - Štědrovečerní promluva 2020 (Kraus)
12/12/2020 - Jan Křtitel (Smolová)
06/12/2020 - Připravujte cestu Páně (Kraus)
29/11/2020 - Poslední časy (Kraus)
11/11/2020 - Dobře investujte (Kraus)
08/11/2020 - Moudré a pošetilé družičky (Smolová)
01/11/2020 - Dušičky (Kraus)
25/10/2020 - Přikázání (Kraus)
18/10/2020 - Hospodin je Pánem dějin (Smolová)
11/10/2020 - Svatba (Kraus)
04/10/2020 - Podobenství o zlých vinařích (Smolová)
27/09/2020 - Boží zázraky (Kraus)
20/09/2020 - Podobenství o dělnících na vinici (Smolová)
13/09/2020 - Odpuštění (Kraus)
06/09/2020 - Bratrské napomínání (Smolová)
30/08/2020 - Zlo odstup! (Kraus)
23/08/2020 - Za koho mě pokládáte vy? (Kraus)
16/08/2020 - Víra kananejské ženy (Smolová)
02/08/2020 - Nasycení zástupů (Smolová)
26/07/2020 - Semeno hořčičné (Kraus)
19/07/2020 - Koukol nebo pšenice (Kraus)
12/07/2020 - Podobenství o rozsévači (Smolová)
28/06/2020 - Učednictví podle evangelií (Smolová)
21/06/2020 - Kdo je belzebub? (Kraus)
14/06/2020 - Vyvolení a vyslání Ježíšových učedníků (Smolová)
07/06/2020 - Svatá trojice Smolová)
31/05/2020 - Jsme jedné mysli (Kraus)
24/05/2020 - Duch svatý (Kraus)
17/05/2020 - Hod Boží svatodušní (Smolová)
10/05/2020 - Poslušnost Bohu (Kraus)
03/05/2020 - Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! (Smolová)
26/04/2020 - Dobrý pastýř (Kraus)

Domácí bohoslužby Ivo Krause během karantény:
19/04/2020 - Máte moc odpouštět
12/04/2020 - Kámen byl odvalen
05/04/2020 - Vjezd do Jeruzaléma
29/03/2020 - Vzkříšení Lazara
22/03/2020 - Uzdravené slepého

Dětské bohoslužby sestry Ivany Doubravové a Pavly Čandrlové z CŘK:
Zelený čtvrtek https://youtu.be/MYQVSERmOi4
Velký pátek https://youtu.be/Ha0_r0Vf4ow
Bílá sobota https://youtu.be/cW_hSSr3ENY

Jiné akce:
24/12/2022 - Silvestrovské meditace
06/09/2020 - Požehnání školákům a kolo pro Petrušku
06/09/2020 - Úvodní proslov k vernisáži znovuotevřené výstavy Židé na Lounsku

Písně:
20/08/2023 - Koncert hebrejských písní 2023
11/12/2022 - Ukázky adventní koncert (Pěvecký sbor pod vedením Ivany Derflerové)
21/08/2022 - Koncert Sefardských písní (Dana Krausová, Ladislav Vrchota)
21/08/2022 - Modlitba pro Martu
05/12/2021 - Ukázky z Adventního koncertu
07/11/2021 - Ukázky z koncertu Evy Henychové
09/08/2020 - Koncert židovských dvojhlasů
14/06/2020 - Koncert chrámového sboru při CČSH Louny k 100-mu výročí vzniku církve
17/05/2020 - Halelujah, hledejte především Boží království
Úžasná láska - https://vimeo.com/416927393
Amazing Grace - https://vimeo.com/410378931
Ve hi sheamda - https://vimeo.com/407051965
Canticorum iubilo - https://vimeo.com/404484875

Biblické minilekce:
http://husiti-podborany.hys.cz/taxonomy/term/10

Články:
Kdyby byl Bůh, tak by nedovolil ten virus...
https://www.aktualne.ccsh.cz/slova-povzbuzeni/142-kdyby-byl-buh-tak-by-n...
Nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi Ty - http://husiti-peruc.hys.cz/node/1236
Pod ochranou Nejvyššího - http://husiti-podborany.hys.cz/node/105

Internetové příspěvky jiných sborů naleznete na:
https://www.aktualne.ccsh.cz

small_vimeo_logo.png


Videokanál na portálu VIMEO.Archiv publikovaných záznamů bohoslužeb, písní a kázání klikněte na odkaz.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer