Nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi Ty

9368mag1_0.jpgŽalm třiadvacátý praví: "Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, neboť ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje." Tento verš je myslím znám především z pohřbů, ale je svým způsobem i povzbuzením do života. Slovo Boží hovoří hlavně k živým, totiž k těm, kteří si neví rady, jsou zoufalí, možná jako mnozí z nás, kteří se obávají nebezpečného koronaviru a doufají, že se stane nějaký Boží zázrak a zlo se zastaví.

Žádné zkoušky netrvají věčně a jak se lidově říká, co nás nezabije, to nás posílí. Každá taková katastrofa jako je současná pandemie je svým způsobem i příležitostí k zamyšlení se nad dosavadním způsobem života. Měli jsme všeho dostatek a možná jsme si ani neuvědomovali jak nesamozřejmé to všechno je. A to se změnilo doslova v pár dnech. Bohužel, dnes někteří vykupují trvanlivé potraviny v jakési marné snaze se zachránit aniž by si uvědomovali nebezpečí nákazy v hypermarketu. Další utrácí obrovské sumy peněz za respirátory a desinfekční přípravky, které pak chybí zdravotníkům. Ptám se, nebylo by lepší se už raději zastavit a doufat v Hospodina než se nechat strhávat k neužitečné panice?

Možná, že teď namítnete, že modlitby nepomáhají, že náboženství je nesmysl a že vědci už brzy vynaleznou lék a pak vše bude při starém. Odpovídám, nebude a už nikdy nebude. Jednou už v nás zakořenil strach z nové smrtelné choroby. Ukázalo se, že člověk není Bůh, že není nesmrtelný, že je třeba se chránit a být obezřetný. Tuším, že mnozí si hezky dlouho nesednou do letadla bez roušky. Možná i omezíme cestování na zahraniční dovolenou a v autobuse si jen tak někdo bez ostudy neodkašlá. Řekl bych, že svět se změní nebo se už změnil.

Čtete-li Bibli, možná si všimnete pozoruhodného pravidla. Vždy, když se Izrael zpronevěřil Pánu, dostal lekci, ale když se napravil, vše se obrátilo v dobré. Je postní období a tak je myslím třeba se zamyslet nad vlastním hříchem. Zkusme si odpovědět, byl náš život, ale i život naší společnosti dobrý? Měl z něho Hospodin radost či nikoliv?

Snad již přišla doba, kdy Bůh obživí svůj lid novou nadějí. Virus není to nejhorší. Byť se nám to nelíbí, je součástí přírody. Nejhorší věci si zpravidla vzájemně páchají lidé. Modlím se nejen za Boží ochranu a uzdravení nemocných, ale i za to, aby byl zachován mír mezi lidmi i národy a abychom dokázali svorně tuto těžkou krizi překonat. Pán nás provázej.

Ivo Kraus

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer