Společná adventní bohoslužba Židů a křesťanů za dílo obnovy židovského hřbitova u Hřivčic

Husův sbor Církve československé husitské na Peruci se ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice se snaží, díky podpoře Nadačního fondu obětem Holocaustu a Úřadu práce ČR, obnovovat významnou památku našeho okresu – židovský hřbitov u Hřivčic. Iniciativa nabírala i duchovní rozměr v podobě společné bohoslužby s názvem „Advent čas smíření“, která se symbolicky konala v adventu, tedy v období očekávání druhého příchodu Spasitele a to v neděli 11. prosince od 15. hodin v kapli Mistra Jana Husa na Peruci.

Co vede křesťany k tomu, aby pečovali o hroby?

Tato otázka je rozhodně na místě. Už v dávných dobách, kdy byl Izraelský národ odvlečen do Babylonského otroctví, soudě podle vyprávění z apokryfní knihy Tobiáš, nedopřála zlá vládní moc důstojnému spočinutí zesnulým a ne jinak tomu bylo během druhé světové války, kdy mnoho našich židovských spoluobčanů skončilo svoji životní pouť v plynové peci, bez posledního rozloučení.

Za Babylonu, stejně jako za III. říše, bylo nebezpečné Židům pomáhat, stejně jako bylo trestné se jich ujímat i po jejich smrti. Tobit, otec Tobiáše, však nedbal na poměry, nebál se vládnoucí moci a byl dokonce ochotný i riskovat život, protože věděl jak nesmírně důležitá je služba poslední. A sousedé se mu za to smáli.

Věřící přirozeně vědí, že smrt je nepřítelem člověka a že mrtvola rozhodně není posvátná. Hrob však připomíná předky vyvolého izraelského národa a ti jsou branou k Abrahamovi, který první uvěřil. Je to svědectví o minulosti a zároveň i budoucnosti, neboť hroby míří k Jeruzalému, kam se vzkříšení vydají až nastane čas.

Křesťané i židé věří ve vzkříšení z mrtvých, a proto prokazují úctu tělům těch, co měli rádi. Neboť věří, že se s nimi shledají, protože laskavost zakotvená v Bohu přemáhá smrt. Obnovované náhrobky spojují budoucí generace s generacemi před námi a v případě židovského hřbitova i s Abrahamem, otcem národů.

Husův sbor na Peruci nikdy nebyl a nechce být lhostejný k památce předků těch, kteří neprávem trpěli. Jejich jména si již dnes lidé téměř nepamatují, ale náš nebeský Otec jejich jména zná, a proto má dílo obnovy smysl. Nejde však jen o nějakou připomínku dávných hrůzných událostí, ale i o významné memento a varování do budoucna, aby se již podobné pogromy neopakovaly. Židé i křesťané mají přeci společnou naději, že laskavost k bližnímu zvítězí nad zlobou a nenávistí. Ó kéž k tomu dopomáhá Bůh.

Modlitba:
Prosíme Tě, všemohoucí, aby si napomáhal každému dobrému dílu, které koná tvůj lid na Perucku. Požehnej nám také v naší snaze zachovat památku na lid staré smlouvy, na předky nevinně trpících místních židovských spoluobčanů, kteří jsou pochování na židovském hřbitově u Hřivčic. Děj ať nezůstane zapomenut osud těch, co zemřeli během vlády zlé moci a ideologie fašismu. Dej ať náš národ český Ti zůstane vždy věrný tak, aby laskavost k bližnímu byla vždy mocnější než nenávist. Zachovej naši vlast v pokoji a míru. Amen.

Čtení ze Starého Zákona:
1. čtení: kniha Genesis, 23. kapitola, 1-6 verš
2. čtení: kniha Ezechiel, 37. kapitola 1-12 verš
3. čtení : kniha Tobiáš II. kapitola 2-8 verš

Článek o bohoslužbě na www.iperuc.cz ZDE.

Seznam obětí Holocaustu na Perucku

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer