slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Pozvánka na výroční shromáždění Husova sboru

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi.. /Mat. 10,3/

Vážení bratři a milé sestry,

srdečně vás zveme na Peruc do kaple M.J.Husa, kde se bude konat výroční shromáždění naší náboženské obce a to v neděli 15.5. 2016 od 15,00.

Program:

1. ÚVODNÍ BOHOSLUŽBA
2. PODPIS PREZENČNÍ LISTINY
3. VOLBA ZAPISOVATELE
4. VOLBA OVĚŘOVATELE ZÁPISU a SČITATELE HLASŮ
5. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
6. VÝROČNÍ ZPRÁVA
7. VOLBA DELEGÁTŮ

Židovské písně v kapli M.J. Husa

Husův sbor Peruc VÁS ZVE NA slavnostní bohoslužbu s hudební ukázkou Židovských písní

----------------------------------------------------------------------------------------------
neděle 22. května od 15. hodin, kaple M.J. Husa na Peruci
----------------------------------------------------------------------------------------------

Přijďte na koncet pěveckého sboru Roktet

V neděli 8. května od 16. hodin zazpívá v kapli M.J.Husa na Peruci Ročovský pěvecký sbor Karla Chlouby Roktet. Všichni jsou srdečně zváni.

Máme novou farářku - přijďte se podívat


Možná, že nevíte, že od ledna tohoto roku nás z Loun navštěvuje sestra farářka Helena Smolová, která u nás slouží vždy 1. a 3. neděli v měsíci od 15. hodin v kapli M.J. Husa.

Přijďte slavit Štědrý večer do kaple M.J. Husa

srdečně vás zveme na slavnostní Štědrovečerní bohoslužbu, která se koná:

ve čtvrtek 24. prosince od 21 hodin v kapli M.J. Husa na Peruci

Zároveň dáváme na vědomí, že na Štědrý den,
od 14. do 21 hodin, bude možné si z kaple M.J.Husa odnést domů Betlémské světlo.

Pozvánka na vzpomínkovou bohoslužbu

O posledních věcech

Nedávno jsme přemýšlel o tom jak co nejcitlivěji a přitom pravdivě pronést vzpomínkovou promluvu. Napadlo mě zdůraznit nejen přirozenost zármutku, ale i naději věčného života v nebeském království. Jenomže se zdá, že pro mnohé představuje poslední rozloučení hlavně jen žal, neboť mnozí již ani ve vzkříšení nedoufají, ba co víc, možná ho vůbec nechtějí.
Ježíš dárce věčného životaJežíš dárce věčného života

Nabídka výletu na hrad Krakovec

OSLAVY SVÁTKU M.J.HUSA 5. ČERVENCE 2015


PROGRAM: neděle 5. července 2015

13,00 – odjezd Peruc
13,15 - odjezd Radonice nad Ohří
14,30 – 15,00 prohlídka hradu, možnost občerstvení
15,00 – 16,30 bohoslužba (slouží biskup pražský bratr David Tonzar)
17,00 – odjezd zpět
18,30 – příjezd na Peruc

PŘIHLÁŠKY:

V kapli M.J. Husa každou neděli po bohoslužbách od 15h.

Farář z Radonic chová krávy, káže a hledá investora

Radonice - Farář Ivo Šimůnek je nepřehlédnutelnou osobností nejen v Radonicích. Slouží mše, hospodaří, dělá pěstouna a již několik let usiluje o proměnu chátrající fary v byty pro lidi v tísni.

Farář Ivo Šimůnek ve své pracovně, Autor: Veronika KučerováFarář Ivo Šimůnek ve své pracovně, Autor: Veronika Kučerová

Bojovník od Tobrúku


V řadách naší zahraniční armády na Středním východě bojovaly desítky věřících CČS(H). Mezi nimi byl i jeden náš bratr farář, který působil také v Peruci. Jeho jméno málokomu něco řekne. Přesto by nemělo být zapomenuto. neboť jeho nositel se nechlubil věcmi a činy tohoto světa, ale chlubil se jako apoštol Pavel toliko křížem Ježíše Krista.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer