Kázání „Bůh uzdravuje“

Evangelium: Mk 7,31–37

Uzdravení hluchoněmého je ojedinělým vyprávěním líčícím průběh uzdravení. Ve starém Izraeli, v době očekávání zázraků, byl tento jev nevídaný. Nemoc byla totiž známkou hříchu dotyčného a nebo rodičů. Slepota a hluchota pak symbolem odmítání Božích zaslíbení. Ale Ježíš toto všechno přemáhá.

Dnes je tomu jinak. Jsme vychováváni ke křesťanské lásce a toleranci k lidem, kteří mají nějaký handicap. Hluší, slepí a chromí vnímáme jako ty potřebné, kterým je třeba pomáhat. Ale nebylo tomu tak vždy. Jen se podívejme na děti. Ti si většinou první dělají srandu z těch, kteří jsou slabší, ošklivější, hloupější a dokonce i postižení spolužáci se snadno mohou stát terčem šikany. Ano, nejsme jiní než lidé ve starověku, slabší na tom byli a budou vždycky o něco hůře než ti silní a zdraví.

Ostatně starší generace si možná ještě pamatuje, jak fašisté chtěli definitivně vyřešit otázku mentálně postižených nebo jak se za minulého režimu zavírali nemohoucí do ústavů, aby nebyli lidem na očích. Uvědomme si, že když se na Krista zapomíná, vrací se zpět pohanské zvyky.

Špatně mluvící v našem příběhu se otevřel vůči Spasiteli a vírou dostal dar mluvit. Pán Ježíš učinil dobře, říká Písmo. Ale ptám se: „Bylo uzdravení to hlavní?“ V dnešním epištolním čtení nám apoštol připomíná ještě větší zázrak než uzdravení – totiž zázrak vzkříšení věčného života. Vzpomeňme na Boží Slovo, že spolu s Kristem budeme vzkříšeni i my. To samé, co platí pro Božího Syna – platí i pro nás. Přes všechny naše strasti, nemoci a trápení, víme, že jednou se vše v dobré obrátí a bude nám nevýslovně lépe – spočineme v náruči Boží.

Závěrem bych vás chtěl povzbudit k víře, že Bůh je Bohem zázraků, které činí v našich životech. Může nás uzdravit fyzicky a to je dobré. Ale pokud je Boží vůle jiná, vězte, že duchovní uzdravení a víra je důležitější. Smyslem dnešního evangelia je hlavně výzva, abychom se otevřeli a naslouchali Ježíši. Pokud tak učiníme, určitě se stane zázrak neboť víra je zázrakem sama o sobě. Naplňme se vírou a budeme uzdraveni. Amen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer