Zprávy z pražské diecéze CČSH

Syndikovat obsah
Aktualizace: 13 hodin 46 min zpět

Rozloučení s bratrem Krušinou

Po, 09/17/2018 - 13:11

Vážené sestry a vážení bratři ve službě Kristu,

benešovský vikariát a náboženská obec ve Vlašimi si vás dovolují pozvat na rozloučení se zesnulým br.farářem  Zdeňkem Krušinou. Všichni budeme jednou stát před Boží tváří tak, jak stojí v tuto chvíli i Zdeněk. Vzpomeňme na něj v tiché modlitbě nebo přímo v jeho milém vlašimském sboru, který zdárně spravoval duchovně a opravil i materiálně. 

Nechť v Boží náruči odpočívá v pokoji.

David Tonzar
biskup

Dovolujeme si vás pozvat na rozloučení se Zdeňkem Krušinou, chceme uspořádat alespoň tento symbolický obřad, abychom se za něj mohli společně pomodlit. Po rozhovorech s přáteli Zdeňka a RST ve Vlašimi jsme určili termín na čtvrtek 27. září od 17.00, v našem vlašimském sboru. Všichni jsou srdečně zváni a povzbuzujeme, abyste dali vědět komukoliv dalšímu, kdo by chtěl na Zdeňka vzpomenout a rozloučit se.

S pozdravem,
Petr Wagner, vikář a farář

Pátý červenec 2018 na KRAKOVCI

Pá, 09/07/2018 - 17:51

Ve shodě s tradicí sahající až do 15. a 16. století se v předvečer Husova svátku opět uskutečnila na Krakovci 5. července slavnostní bohoslužba – k uctění památky velkého českého mučedníka, kazatele a reformátora, M. Jana Husa. Liturgii vedl a kázáním posloužil bratr Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský, za přítomnosti zástupců duchovenského sboru. Jako součást slavnostního obřadu proběhl křest dvou mladých lidí připravujících se ke vstupu do manželství. Organisátoři akce nabídli návštěvníkům zajímavý doprovodný program: film o Husově žáku a příteli POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO a výstavu – presentaci uměleckých prací dětí a mládeže vytvořených v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, jenž připomněl významné výročí (Republika 1918 a volba TGM, Presidenta Osvoboditele).

Read More...

František Ignác Tůma, pozdně barokní hudební meditace.

Pá, 09/07/2018 - 17:32

2. října 2018 od 19 hodin vás srdečně zveme k návštěvě v prvním patře domu Náboženské obce Radotín.

Tak jako před létem 2018 jsme se každé úterý scházeli, abychom se seznámili s rozmanitými místy, která jsou spojená s dějinami křesťanské víry, i nyní chystáme setkávání každé první úterý v měsíci. Naše panské jízdy po světě (tzv. rejsy) nyní budou vyhledávat zajímavé osobnosti, s nimiž se vážou úctyhodná i kontroverzní témata. Ta budou na základě biblického svědectví a křesťanské víry diskutována.Setkávání jsou doprovázena místními a dobovými ochutnávkami, atmosféra je navozována pouštěním dobové muziky apod. Minulé setkání bylo hrozivým medailonkem jednoho z předních vojevůdců vojska panny Orleánské, který je znám jako Modrovous.

Říjnové setkání bude méně povídavé a více poslouchavé, protože si představíme hudebního skladatele z Klášterce nad Ohří, který byl nejen ve službách kancléře Kinského, který také působil jako dvorní skladatel a kapelník císařovny Alžběty ve Vídni.

David Hron

Zažít město jinak - kostel sv. Václava na Zderaze

Pá, 09/07/2018 - 17:28

Kostel sv. Václava Na Zderaze srdečně zve 15. září 2018 od 10 - 17 hodin k návštěvě.

  • 10 - 15 hodin: tvořivá dílna pro děti i hravé dospělé
  • 10 – 15 hodin: kavárna v sakristii
  • 15 – 15,30 Rok pod nebem - básně Miroslava Matouše s houslovým doprovodem Pavly Roubíčkové Franců
  • 16 – 16,30 Rok pod nebem - básně Miroslava Matouše s houslovým doprovodem Pavly Roubíčkové Franců

Pes - přítel člověka - v pohledu Starého zákona a Ježíše: (Opakovaně) vyprávění, které zazní vždy, když se sejde několik zájemců.

Program probíhá ve spolupráci s Mladými ochránci přírody, zs

Plakátek je stažení

Oslava konce prázdnin 2018

St, 09/05/2018 - 14:16

Nízkoprahový klub Husita společně s Husátkem (program na podporu sociálně slabých rodin) oslavil konec prázdnin 2018. Děti si užily diskotéku, mohly se nechat zkrášlit či posedět venku a pokecat. Na akci dorazily maminky, které se zapojily do programu a byly nám nápomocné s přípravou občerstvení. Všem patří velké díky za povedenou akci a přejeme mnoho úspěchů ve školním roce 2018/19.

Read More...

Varhanní koncert a výtvarná dílna v Lounech

Út, 08/21/2018 - 13:39

Letos jsme se již potřetí rozhodli obohatit prázdninový čas dětem i dospělým v Lounech nabídkou „komponovaného“ programu pro celou rodinu. 9. 8. 2018 jsme uspořádali letní koncert varhanní hudby, na němž zazněly skladby barokních autorů z německé jazykové oblasti a díla francouzských hudebních skladatelů 19. století.

Read More...

Becantem ochucená hudební lahůdka

St, 08/15/2018 - 11:58

S nadějným očekáváním nově vnímaných uměleckých prožitků budeme opět zahajovat novou kulturní sezónu našich tradičních žižkovských operních večerů. Jistě nás tedy čekají mnohé dramaticky akcentované vhledy do často tak tragicky osnovaných operních partitur.

I proto jsem zvolil pro úvodní setkání spíše obsahem i formou odlehčený program, který se prioritně bude orientovat na vpravdě originální prezentaci nesporně výjimečné a  vokálně vystříbené interpretace slavných tenorových árií z bohaté tvůrčí invence např. G. Donizettiho, G. Verdiho. J. Offenbacha , Ch. Goudona či J. Masseneta v podání jednoho z nejzářivějších pěvců tenorového oboru, jakým bezesporu byl španělský lyrický tenor Alfredo Kraus (1927 - 1999 ).

Read More...

Operní večer v Kutné Hoře - září 2018

St, 08/15/2018 - 11:57

Opona se pomalu zvedá, začínáme...

V relaxačně prázdninovém čase jsem zvažoval osnovu možných programových variant úvodního operního večera, v jehož intencích společně poodhrneme pomyslnou oponu v pořadí již 29. sezóny této kulturní aktivity. Vposledku jsem se rozhodl nám všem opět po určitém časovém odstupu připomenout výjimečnou osobnost světově renomovaných operních scén, kterou bezesporu zůstává lyrický tenorista Roberto Alagna ( 1963 ). Tento profesně navýsost exponovaný francouzský vokálně - dramatický umělec vykazuje svým excelentním belcantovým akcentem, s nímž se dokonale identifikuje s partiturami konkrétních operních postav, svou reálně genetickou dynamiku italské provenience. Nezapře totiž ve svém pěveckém stylu svůj sicilský původ, i když se jinak bytostně domestikoval ve své milované Francii.

Read More...

NPK Husita na táboře

St, 08/08/2018 - 13:21

V půlce července jsme s dětmi vyrazili na tábor do Horažďovic, kde jsme našli útočiště na farnosti Náboženské obce CČSH v Horažďovicích. Dost času jsme věnovali tanci pod lektorkou Evou Džobákovou, vyrazili na výlet na hrad Rábí či si udělali den krásy. Jsme rádi, žě jsme dětem zprostředkovali nové zážitky a předali zkušenosti.

Read More...

Akce SCHOOL BREAK Nízkoprahového klubu Husita

St, 08/08/2018 - 13:15

Nízkoprahový klub Husita má za sebou úspěšnou každoroční akci SCHOOL BREAK. Návštěvníci se mohli nechat zkrášlit v kosmetickém koutku, nechat opečovávat na masážích a poté se vyfotit ve foto koutku. Dále na zahrádce bylo připravené grilování a graffiti workshop. Celou akci jsme zakončili hudebním vystoupením jedné z pracovnic NPK Husita Jarky, která se nebála vystoupit na pódium a zazpívat. Děkujeme všem za účast.

Read More...

Pozvánka na zářijové setkání mládeže

Út, 07/17/2018 - 10:22

10. ročních Setkání mládeže Církve československé husitské a jejich přátel letos hostí České Budějovice, a to v termínu od 28. do 30. září 2018. Setkáním nás letos bude provázet biblický verš "Díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím" (Žalm 5,8).

Také letos nás čeká plno hudby, zajímavých workshopů, pohybových i sebepoznávacích aktivit, ale zbude dost času i na "pouhé" povídání si, tanec a pohodu. Neváhej a přihlas se, bude to stát za to!

Cena, zahrnující ubytování, stravu i program: 250 Kč studenti a studentky, 400 Kč výdělečně činní účastníci a účastnice.

Plakát ke stažení

Na Krakovci 5. července 2018

Po, 07/16/2018 - 07:58

Ve shodě s tradicí sahající až do 15. a 16. století se v předvečer Husova svátku opět uskutečnila na Krakovci 5. července slavnostní bohoslužba k uctění památky velkého českého mučedníka, kazatele a reformátora, M. Jana Husa.

Liturgii vedl a kázáním posloužil bratr doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c., biskup pražský, za přítomnosti zástupců duchovenského sboru. Jako součást slavnostního obřadu proběhl křest dvou mladých lidí připravujících se ke vstupu do manželství. Organisátoři akce nabídli návštěvníkům zajímavý doprovodný program: presentaci uměleckých prací dětí a mládeže vytvořených v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, jenž připomněl významné výročí (Republika 1918 a volba TGM, Presidenta Osvoboditele), a film o Husově žáku a příteli POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO.

(BK, jSk, RA, NO Panoší Újezd)

Poděkování bratra biskupa

Čt, 07/12/2018 - 14:07

2 K 4, 8- 10: "Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven."

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás všechny v druhé polovině roku a chtěl bych vám poděkovat za práci a službu ještě před časem dovolených, případně pozdravit vás na vašich dovolených. Děkuji také všem sestrám farářkám, bratrům farářům, sestrám i bratřím duchovním, kazatelům a pastoračním asistentům i laikům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci bohoslužeb na Sázavě, Krakovci i v Betlémské kapli. I tyto celocírkevní a celodiecézní akce nám mohou dát naději, že CČSH plní ve světě úkol daný od Hospodina. Velké společenství sester a bratří nás může výborně posilnit do další služby, což se také ať již v Sázavě, na Krakovci nebo v Betlémské kapli děje. Vidíme, že nejsme v boji se zlem a hříchem sami, že naše sestry a naši bratři jsou vedle nás a drží nás, když padáme, stejně tak, jako my držíme je, když padají oni. I když často unaveni strádáme, nejsme zahnáni do úzkých a společně se snažíme působit na lidi této země, abychom jim pomohli najít to, co jsme dostali od Pána: víru, naději a lásku.

Mějte se dobře, odpočiňte si a posilněte se do další služby, moc vám děkuji za dobrou službu Bohu i lidem této země!

David Tonzar
biskup

Nízkoprahový klub Husita na VÍKENDOVCE

Pá, 06/29/2018 - 08:04

Po roce jsme opět vyrazili na víkendovku společně s Nízkoprahovým klubem Beztíže do Zbraslavic u Kutné Hory. Užili jsem si lanové centrum, kola, pěší výlety, bungee running a další sportovní aktivity. Preventivní výjezdy mají za cíl dětem předat nové dovednosti a zážitky, které mohou využít ve svých životech.

S pozdravem

Husitské centrum o.p.s.
Nízkoprahový klub Husita, facebook NPK Husita

Přispějte na Husitské centrum o.p.s. přes GIVT.cz!
Nezaplatíte ani korunu navíc a podpoříte ty, které máte rádi!

Zveme na KRAKOVEC 2018

Čt, 06/28/2018 - 10:54

Letos opět podle tradice k bohoslužbě v předvečer Husova svátku, tedy na čtvrtek 5. července v 15 hodin. V areálu hradu, v němž se prý Mistr Jan definitivně rozhodl vypravit se na koncil do jihoněmecké Kostnice (Konstanz), aby vysvětlil a obhájil své učení. Bohoslužbu na Krakovci povede Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský.

Účastníci akce a ostatní návštěvníci hradu budou mít příležitost seznámit se s vystavenými uměleckými díly dětí a mládeže (školáků a předškoláků), vytvořenými v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, který chce připomenout vznik Republiky (1918) a volbu TGM, Presidenta Osvoboditele.

(BK, jSk, RA, NO Panoší Újezd)

Plakát ke stažení

Časopis Husita 03/2018

Čt, 06/28/2018 - 10:46

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 03/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_03_18.pdf|450|600}

Jak jsme oslavili Mezinárodní den dětí v Nízkoprahovém klubu Husita?

St, 06/20/2018 - 13:19

Vyrazili jsem s dětmi z NPK Husita do Zoo Praha v Tróji! Udělali jsme si super procházku, poznávali zvířata, rostliny, počasí nám přálo a na zmrzku taky došlo. A jaká zvířátka vyhrála u dětí? Jasně vyhrály surikaty a vydry.

Pouť na Sázavě v sobotu 23. 6. 2018 v prvorepublikovém duchu!

St, 06/20/2018 - 08:32

Letošní Pouť na Sázavě, která se uskuteční v sobotu 23. 6., se ponese (nejen) v prvorepublikovém duchu, abychom tak společně připomněli 100. výročí republiky, která umožnila i vznik novodobé husitské církve. PROSÍME POZVĚTE SESTRY A BRATRY, ČLENY RODINY, PŘÁTELE A KAMARÁDY!

Vezměte s sebou:

 1. prapory vašich náboženských obcí - půjdeme v průvodu v 9.30 ze Sboru CČSH opata Prokopa do Sázavského kláštera
 2. něco na zub, co se hodí k chlebu a vínu (které přivezeme) na společný agapální stůl
 3. případně něco prvorepublikového na sebe/ s sebou – vyfotografujeme se a vystavíme Vámi přivezené věci

Při bohoslužbách – liturgii dr. Farského - bude kázat bratr patriarcha Tomáš Butta, písně zvolíme z dílny prvorepublikové.

Zúčastnit se budete moci soutěže o ceny „100 let republiky“. Můžete soutěžit i v týmech n. o.

Hrát nám budou MELODY BOYS, odpoledne SWINGKOPA – při ní si budete moci naučit i tančit swing a charleston – ukázku provedou a provázet nás budou lektoři ZIG –ZAG taneční skupiny.

Krásnou atmosféru vytvoří i nové duo: Slávek Klecandr a Eva Henychová.

Read More...

Recenze na divadelní představení Basilejský koncil

Po, 06/18/2018 - 10:22

(Ko) mediální Basilejský koncil příjemně překvapil!

Během květnové Noci kostelů měli návštěvníci Husova sboru na Vinohradech možnost zažít nevšední ztvárnění události, o které se v dějepise každý učil a která měla pro české dějiny zásadní význam. Během Basilejského koncilu byla schválena tzv. basilejská kompaktáta, která Čechům v zásadě schvalovala čtyři artikuly pražské.

Rekonstrukci obhajoby zástupců českých husitů proti katolíkům pojali studenti Husitské teologické fakulty moderně a s vtipným nadhledem.

Forma ztvárnění, čtené divadlo s některými herci skrytými za podobizny účastníků koncilu, mohla zpočátku působit nezvykle a staticky. Oživujícím prvkem byl však již od počátku kardinál, který jako moderátor dobové diskuse usměrňoval řečníky, působil jako glosátor i jako ten, kdo může o všem rozhodnout. Vtipným prvkem propojujícím koncil s dnešní dobou byla dobová televize, která oznamovala zásadní historické souvislosti, pozdější osudy některých aktérů koncilu a rovněž pomáhala posouvat děj kupředu.

Divák byl neustále udržován v napětí a sledoval slovní souboje a později i jednotlivé účastníky, kteří v průběhu představení postupně opouštěli své papírové podobizny a vyměňovali si své názory emotivně a se vzrůstající dynamičností. Tato gradace byla využita zejména v závěru, kdy byl kalich jako symbol (z pohledu dějin sporného) vítězství nesen všemi účastníky koncilu.

Z hereckých výkonů je třeba zmínit Filipa Sedláka (Jan Rokycana), Michaelu Noe Švestkovou (Jan Stojkovič z Dubrovníka) a Dominika Dostála (v roli kardinála Cesariniho).

Pokud máte možnost na toto nevšední představení jít, využijte ji.

Andrea Valenta, Ph.D.

Zajímavé ztvárnění doby, kdy Basilejský koncil probíhal!

Představení bylo bezprostřední, v zajímavém provedení a příjemně působící na diváky. Herci působili věrohodně. Hlavně ztvárnění konfrontace (hádky) mezi Janem z Dubrovníka (Michaela N. Švestková) a Janem Rokycanou (Filip Sedlák) zaujalo svou dynamikou a autentickou gradací při prosazování názorů.

Nezbývá než těmto mladým lidem poděkovat za skvělý zážitek a popřát mnoho inspirace k dalším počinům.

Ing. Karel Pojer

Setkání s básníkem a farářem naší církve Vladislavem Pekem v Lounech

St, 06/13/2018 - 13:25

V pátek 8. 6. 2018 uspořádala náboženská obec Louny setkání s básníkem a farářem naší církve Vladislavem Pekem z Královéhradecké diecéze. Mladý autor představil své dvě básnické sbírky "Spanilá jízda" a "Křehký balík" a seznámil nás také se svými životními osudy, které ho při psaní básní inspirovaly. Jeho úsporný styl vyjadřování, který jeden z členů náboženské obce přirovnal k Jiřímu Žáčkovi, nás pobavil, i když mnohdy zároveň vedl k zamyšlení. Asi je v naší církvi více neúprosně realistických "kazatelů" než rozjásaných veršotepců, kteří chtějí "budovat světlé zítřky"...? Přesto by si někteří věřící přáli být více povzbuzováni v situaci diaspory, v níž je víra tříbena jako zlato v ohni. Bratru Vladislavovi přejeme bohaté inspirace pro jeho básnickou i dramatickou tvorbu a děkujeme za příjemně strávené chvíle v Lounech. HS

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich