Agregátor zdrojů

Kurz Latina pro začátečníky

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/19/2019 - 18:55

Diecézní rada Pražské diecéze nabízí duchovním, kazatelům a všem zájemcům kurz: LATINA PRO ZAČÁTEČNÍKY. Náplní kurzu bude naučit správnou výslovnost latinského jazyka, vytvořit základní slovní zásobu a vést posluchače k osvojení gramatického učiva v rozsahu potřebném pro zvládnutí jednodušších latinských textů. Součástí náplně kurzu bude i osvojení ustálených rčení. Po absolvování tohoto kurzu pro začátečníky bude možno navštěvovat pokračující kurz v podzimním termínu.

Kurzovné – zdarma.

Kurz vede PhDr. D. Tesařová, CSc.
Místo konání - Praha 3, ul. Roháčova 66
(autobus č. 207 ze stanice Florenc, č. 136 ze stanice Flora, zast. Černínova)

Termín konání - každé úterý  od 19. března do 7. května 2019 15:15 - 16:45 hod.

Zájemci se mohou hlásit do 18. 3. 2019 na emailu: te.drahomira@seznam.cz

Těším se na setkání s Vámi.
D. Tesařová

Noc kostelů v Plaňanech

Zprávy z pražské diecéze CČSH - So, 02/16/2019 - 13:30
Program Noci kostelů 24. května 2019 17:00 - 17:30 KARABOVO TAJEMSTVÍ - Pohádka
Divadelní společnost "KAŠPÁREK" pod vedením Markéty a děti z naší školy 17:30 - 18:00 PŘÍZRAK - HUDEBNÍ POHÁDKA BEZE SLOV
Divadelní společnost "KAŠPÁREK" pod vedením Markéty a děti z naší školy - Vystoupení na písně M. Davida 19:00 - 20:00 DOBRÁ PĚNA
Dobrá pěna - hraje muziku spojující současnost a starší časy s ojedinělým vlastním zvukem a citem Pražská bluesrocková skupina se širokým nástrojovým obsazením, které tvoří sólová kytara, akustická kytara, bicí, basová kytara, foukací harmonika 21:00 - 22:00 Tradiční prohlídka 21:00 - 23:00

Posezení u vínka s opékáním buřtů
Jako vždy

https://www.nockostelu.cz/kostel/920/

Dětské centrum Světlušky a Masopustní průvod ve Tmani

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 02/13/2019 - 08:58

Den otevřených dvěří, v sobotu 9. a 16. února od 14:00 do 16:00 v dětském centru Světlušky. Výroba masek na masopust, kreslení, malování, povídání, hraní divadla. Zváni jsou všichni, sbor Jiřího z Poděbrad ve Tmani, Budovatelů 100, tel: 602 766 899.

Dětské centrum Světlušky při Církvi československé husitské za podpory Obecního úřadu ve Tmani srdečně všechny zve na 2. MASOPUSTNÍ PRŮVOD VE TMANI v neděli 24. února 2019. Sraz masek ve 13:00 před Kulturním domem ve Tmani. Žádáme naše milé spoluobčany, aby děti podpořili a připravili pro masky něco dobrého. Milý úsměv a otevřené dveře jistě naše nejmenší potěší též. Hraje TŘEHUSK.

Den otevřených dveří u Světlušek - letáček
Pozvánka na Masopust ve Tmani

Muzikál Mistr Jan Hus

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 02/07/2019 - 09:11

Milé sestry a milí bratři, všechny vás srdečně zvu na výjimečné letošní provedení muzikálu Richarda Pachmana Mistr Jan Hus. Komorní verze muzikálu v podání R. Pachmana a D. Hořínkové s doprovodnou projekcí se uskuteční v návaznosti na předchozí soukromou akci v jedinečných prostorách Pražské křižovatky Nadace Dagmar a Václava Havlových (kostel sv. Anny, Zlatá 1, Praha 1) v neděli, 3. března, od 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Jiří Chvála

Světový den modliteb v Radotíně

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/05/2019 - 11:03

NO Radotín srdečně zve k ekumenickému setkání, které se bude konat 1. března 2019 od 18:00 hodin v modlitebně Církve československé husitské v Praze Radotíně, ul. Prvomájová 909/7. pro bližší informace porpoučujeme shlédnout www.weltgebestag.de, případě se obrátit na bratra Mgr. Davida Hrona

Plakát ke stažení

Smuteční oznámení br. Fiedler

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 02/05/2019 - 11:03

Vážené sestry a Vážení bratři,

dovoluji si Vám oznámit další úmrtí. V modlitbách vzpomínejme na emeritního faráře Mgr. Miroslava Fiedlera, kterého Pán povolal k sobě včera 31.1.2019.

Pán vás opatruj

David Tonzar
biskup pražský

parte_Mgr_Miroslav_Fiedler.pdf

Vychovatelka do školní družiny církevní školy

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:52

Husova základní škola a mateřská škola SMĚROVKA hledá vychovatele/vychovatelku do školní družiny církevní školy (na poloviční úvazek, odpolední směny). Požaduje pedagogické vzdělání a ochotu zapojit se do školních akcí a slavností. Nabízíme odpovídající ohodnocení, práci s menším počtem dětí a příjemný pracovní kolektiv.

Kontakt: Směrovka, K Nádraží 104, 253 01 Hostivice, tel 773 782 535 (Kristýna Mlýnková)

Inzerát ke stažení

Uctění památky a poselství Jana Palacha

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 01/16/2019 - 10:32

"Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí."
Jan Palach před svou smrtí

50. výročí protestního sebeupálení na podporu a demokracie v naší republice ve středu 16. ledna 2019 v 15:15 hodin v kostele sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1. Den památky Jana Palacha zahájí Libuše Roytová farářka a Alena M. Kubíčková organizátorka a moderátorka. Úvodní pobožnost: ThDr. Tomáš Butta, ThD., patriarcha CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., pražský biskup CČSH.

Expozice potvrvá do 23. ledna 2019 - otevřeno denně od 10:00 do 16:00 hod.

Srdečně vás zveme - vaše účast bude vítaná - těšíme se na setkání.
Pořadatelé: Společnost přátel České Bible, NO Církev Československá husitská v Praze 1, Partneři: Ústav pro studium totalitních režimů, Studenstká rada FF UK

Read More...

Rozloučení s bratrem em. biskupem K. Bicanem

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 01/15/2019 - 16:56

Vážené sestry a vážení bratři v Ježíši Kristu,

po dohodě s rodinou br. em. biskupa Karla Bicana se rozloučení s ním bude konat ve sboru CČSH v Kutné Hoře 19. ledna 2019 v 11.00 hod.

Pán Vás opatruj

D. Tonzar
biskup pražský

Účast duchovních prosíme v talárech! Smuteční oznámení ke stažení

Oznámení o úmrtí br. em. biskupa Karla Bicana

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 01/11/2019 - 07:46

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu,

jménem pražské diecéze Vám se zármutkem v srdci oznamuji, že Pán církve, života i smrti dnes v noci povolal k sobě bratra em. biskupa Karla Bicana.
Myslete na něj ve svých modlitbách. Informace o místě a času rozloučení budou sděleny v následujících dnech.

David Tonzar
biskup pražský

Modlitby za bratra em. biskupa K. Bicana

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 01/07/2019 - 07:14

Ž 34, 2: "Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála."

Vážené sestry a vážení bratři v Kristu,

pozdravuji Vás na svátek Zjevení Páně. Na základě žádosti mnohých sester a bratří, kteří se nemohli v posledních dnech spojit s br. em. biskupem Karlem Bicanem a po domluvě s jeho nejbližší rodinou Vám sděluji neradostnou zprávu, že br. em. biskup Karel je ve vážném zdravotním stavu v nemocnici a nemá možnost odpovídat na Vaše dotazy a psané modlitby. Kdyby fyzicky mohl, jistě by poděkoval všem, kteří ho v modlitbě v jeho současném stavu posilují a jsou v těchto chvílích v myšlenkách s ním. Zůstávejme v blízkosti našeho Pána a prosme ho za bratra Karla.

Pán Vás provázej

David Tonzar

Časopis Husita 06/2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 01/04/2019 - 09:35

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 06/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_06_18.pdf|450|600}

Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 12/18/2018 - 18:35

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás všechny v adventním čase a zasílám bližší podrobnosti ke vzpomínkové akci, na kterou je možné se přihlásit i na cestu vlakem!

Vypravení vlaků v rámci akce Rekonstrukce slavného návratu T. G. Masaryka z exilu, který vyjede v pátek 21. 12. z Prahy do Horního Dvořiště, pak do Českých Budějovic, a v sobotu 22. 12. se vrací do Prahy. V příloze je i jízdní řád.

David Tonzar - biskup pražský

Příjezd vlaku s doprovodem skupiny kněží a laiků CČSH s prapory proběhne na Hlavním nádraží v Praze 22.12.2018 ve 13:10 na 1. nástupišti.

Read More...

Putování po událostech víry - NO Radotín

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 12/05/2018 - 19:10

Srdečně zveme 8. ledna 2019 od 19 hodin (Prvomájová 909/7, Praha - Radotín) na hudební setkání. Hudebník Blahoslav Rataj seznámí s Hudební inspirací pro vznikající Církev československou. Jaká hudba a jakým způsobem ovlivnila novou církev v mladé Československé republice, jakým způsobem hudebně proměnila církev zase ji.

David Hron

Advent a Vánoce v NO Louny

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 11/30/2018 - 15:32

Srdečně zveme na adventní a vánoční bohoslužby a na koncerty, které proběhnou v letošním roce v náboženské obci Louny.

Read More...

Prosincový operní večer v Kutné Hoře

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 11/30/2018 - 15:24

Vřelá vzpomínka na Montserrat Caballé

Když 6. října tohoto roku byla na nebeské jeviště povolána heroická španělská sopranistka Montserrat Caballé (1933 - 2018 ), jistě si nejen milovníci unikátního a vokálně jedinečného bel canta připomněli nepřeberný rejstřík uměleckého projevu, jimž se tato skutečná prima donna asolutta v celé éře své profesionálně unikátní kariéry zapsala do srdcí i myslí svých obdivovatelů. Vždyť nelze opominout průnik této jinak ryze operní pěvkyně i do sfér tak trochu lehčí múzy, který se v roce 1987 prezentoval navýsost populárním ztvárněním skladby " Barcelona ", kterou nahrála s excentrickým Fredddiem Mercurym.

Read More...

Rozloučení se sestrou farářkou Benešovou

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 17:34

Vážené sestry a vážení bratři,

Pán povolal k sobě nám drahou, laskavou a milou sestru farářku Drahoslavu Benešovou. Zemřela po dlouhé nemoci ve věku 92. let 24. listopadu 2018. Poslední rozloučení proběhne 15. prosince 2018 v 11:00 ve Sboru krále Jiřího z Poděbrad.

Myslete při svých vzpomínkách na naši drahou sestru Drahoslavu a budete-li moci, přijďte se rozloučit k nám do sboru v Poděbradech.

David Tonzar
biskup

Smuteční oznámení.pdf

Památka příjezdu T. G. Masaryka - LegioVlak

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 17:23

Srdečně zveme v sobotu 22.12.2018 na slavnostní příjezd legiovlaku na pražské Hlavní nádraží. Připomeneme si slavnostní příjezd prezidenta T.G, Masaryka od vlasti. Legiovlak by měl dorazit kolem 15:00 hodiny, přesný příjezd bude upřesněn.

Příjezd bude doprovázet skupina kněží a laiků CČSH s prapory!

Vyšehradské Večery na faře

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 11/29/2018 - 16:50

Ve čtvrtek 6. prosince bude tentokrát hostem "Večerů na faře" biskup Juraj J. Dovala a to od 18 hod. Představí některé z knih, které napsal, pohovoří mimo jiné i na téma meditace (najdeme v jeho poslední knize s názvem "Chrám uprostřed tržiště"), zahraje na kytaru a společně si budeme mít možnost i popovídat. To vše v příjemném prostředí fary Husova sboru.

Prosincový operní večer na Žižkově

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 11/26/2018 - 20:32

Adventní očekávání v úchvatné vokální symbióze.

Pokaždé, když se na společném jevišti sešli tři tenoroví giganti - Luciano Pavarotti ( 1939 - 2007 ), Plácido Domingo ( 1941 ) a José Carreras ( 1946 ) - mohli si být natěšení diváci jisti hlubinně, ba až dojemně expresivně osnovaným uměleckým prožitkem. Pavarottiho vroucí italská spontaneita v symbióze se španělským temperamentem jeho dvou uměleckých souputníků - ovšem paralelně i opravdových přátel - byly a i nadále zůstávají synonymem do té doby nevídané prezentace libozvučného bel - canta. A i když L. Pavarotti již byl z našeho údolí časnosti povolán na nebeská pódia, máme stále možnost si exkluzivitu společně realizovaných koncertů zpřítomňovat.

Read More...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich