Agregátor zdrojů

Pozvánka na zářijové setkání mládeže

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 07/17/2018 - 10:22

10. ročních Setkání mládeže Církve československé husitské a jejich přátel letos hostí České Budějovice, a to v termínu od 28. do 30. září 2018. Setkáním nás letos bude provázet biblický verš "Díky tvé veliké lásce do tvého domu vejít smím" (Žalm 5,8).

Také letos nás čeká plno hudby, zajímavých workshopů, pohybových i sebepoznávacích aktivit, ale zbude dost času i na "pouhé" povídání si, tanec a pohodu. Neváhej a přihlas se, bude to stát za to!

Cena, zahrnující ubytování, stravu i program: 250 Kč studenti a studentky, 400 Kč výdělečně činní účastníci a účastnice.

Plakát ke stažení

Na Krakovci 5. července 2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 07/16/2018 - 07:58

Ve shodě s tradicí sahající až do 15. a 16. století se v předvečer Husova svátku opět uskutečnila na Krakovci 5. července slavnostní bohoslužba k uctění památky velkého českého mučedníka, kazatele a reformátora, M. Jana Husa.

Liturgii vedl a kázáním posloužil bratr doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., dr. h. c., biskup pražský, za přítomnosti zástupců duchovenského sboru. Jako součást slavnostního obřadu proběhl křest dvou mladých lidí připravujících se ke vstupu do manželství. Organisátoři akce nabídli návštěvníkům zajímavý doprovodný program: presentaci uměleckých prací dětí a mládeže vytvořených v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, jenž připomněl významné výročí (Republika 1918 a volba TGM, Presidenta Osvoboditele), a film o Husově žáku a příteli POSLEDNÍ ÚTĚK JERONÝMA PRAŽSKÉHO.

(BK, jSk, RA, NO Panoší Újezd)

Poděkování bratra biskupa

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 07/12/2018 - 14:07

2 K 4, 8- 10: "Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven."

Vážené sestry a vážení bratři,

pozdravuji vás všechny v druhé polovině roku a chtěl bych vám poděkovat za práci a službu ještě před časem dovolených, případně pozdravit vás na vašich dovolených. Děkuji také všem sestrám farářkám, bratrům farářům, sestrám i bratřím duchovním, kazatelům a pastoračním asistentům i laikům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a realizaci bohoslužeb na Sázavě, Krakovci i v Betlémské kapli. I tyto celocírkevní a celodiecézní akce nám mohou dát naději, že CČSH plní ve světě úkol daný od Hospodina. Velké společenství sester a bratří nás může výborně posilnit do další služby, což se také ať již v Sázavě, na Krakovci nebo v Betlémské kapli děje. Vidíme, že nejsme v boji se zlem a hříchem sami, že naše sestry a naši bratři jsou vedle nás a drží nás, když padáme, stejně tak, jako my držíme je, když padají oni. I když často unaveni strádáme, nejsme zahnáni do úzkých a společně se snažíme působit na lidi této země, abychom jim pomohli najít to, co jsme dostali od Pána: víru, naději a lásku.

Mějte se dobře, odpočiňte si a posilněte se do další služby, moc vám děkuji za dobrou službu Bohu i lidem této země!

David Tonzar
biskup

Nízkoprahový klub Husita na VÍKENDOVCE

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Pá, 06/29/2018 - 08:04

Po roce jsme opět vyrazili na víkendovku společně s Nízkoprahovým klubem Beztíže do Zbraslavic u Kutné Hory. Užili jsem si lanové centrum, kola, pěší výlety, bungee running a další sportovní aktivity. Preventivní výjezdy mají za cíl dětem předat nové dovednosti a zážitky, které mohou využít ve svých životech.

S pozdravem

Husitské centrum o.p.s.
Nízkoprahový klub Husita, facebook NPK Husita

Přispějte na Husitské centrum o.p.s. přes GIVT.cz!
Nezaplatíte ani korunu navíc a podpoříte ty, které máte rádi!

Zveme na KRAKOVEC 2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 06/28/2018 - 10:54

Letos opět podle tradice k bohoslužbě v předvečer Husova svátku, tedy na čtvrtek 5. července v 15 hodin. V areálu hradu, v němž se prý Mistr Jan definitivně rozhodl vypravit se na koncil do jihoněmecké Kostnice (Konstanz), aby vysvětlil a obhájil své učení. Bohoslužbu na Krakovci povede Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D., Dr. h. c., biskup pražský.

Účastníci akce a ostatní návštěvníci hradu budou mít příležitost seznámit se s vystavenými uměleckými díly dětí a mládeže (školáků a předškoláků), vytvořenými v rámci Projektu ČESKO – NÁŠ DOMOV V PROMĚNÁCH ČASU, který chce připomenout vznik Republiky (1918) a volbu TGM, Presidenta Osvoboditele.

(BK, jSk, RA, NO Panoší Újezd)

Plakát ke stažení

Časopis Husita 03/2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 06/28/2018 - 10:46

Vážené sestry, vážení bratři, milé čtenářky, milí čtenáři, redakce časopisu Husita vám přínáší další číslo časopisu.

Renata Velíšková

časopis Husita 03/2018 (komplet)

 {pdf=images/husita/husita_03_18.pdf|450|600}

Jak jsme oslavili Mezinárodní den dětí v Nízkoprahovém klubu Husita?

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 06/20/2018 - 13:19

Vyrazili jsem s dětmi z NPK Husita do Zoo Praha v Tróji! Udělali jsme si super procházku, poznávali zvířata, rostliny, počasí nám přálo a na zmrzku taky došlo. A jaká zvířátka vyhrála u dětí? Jasně vyhrály surikaty a vydry.

Pouť na Sázavě v sobotu 23. 6. 2018 v prvorepublikovém duchu!

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 06/20/2018 - 08:32

Letošní Pouť na Sázavě, která se uskuteční v sobotu 23. 6., se ponese (nejen) v prvorepublikovém duchu, abychom tak společně připomněli 100. výročí republiky, která umožnila i vznik novodobé husitské církve. PROSÍME POZVĚTE SESTRY A BRATRY, ČLENY RODINY, PŘÁTELE A KAMARÁDY!

Vezměte s sebou:

  1. prapory vašich náboženských obcí - půjdeme v průvodu v 9.30 ze Sboru CČSH opata Prokopa do Sázavského kláštera
  2. něco na zub, co se hodí k chlebu a vínu (které přivezeme) na společný agapální stůl
  3. případně něco prvorepublikového na sebe/ s sebou – vyfotografujeme se a vystavíme Vámi přivezené věci

Při bohoslužbách – liturgii dr. Farského - bude kázat bratr patriarcha Tomáš Butta, písně zvolíme z dílny prvorepublikové.

Zúčastnit se budete moci soutěže o ceny „100 let republiky“. Můžete soutěžit i v týmech n. o.

Hrát nám budou MELODY BOYS, odpoledne SWINGKOPA – při ní si budete moci naučit i tančit swing a charleston – ukázku provedou a provázet nás budou lektoři ZIG –ZAG taneční skupiny.

Krásnou atmosféru vytvoří i nové duo: Slávek Klecandr a Eva Henychová.

Read More...

Recenze na divadelní představení Basilejský koncil

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 06/18/2018 - 10:22

(Ko) mediální Basilejský koncil příjemně překvapil!

Během květnové Noci kostelů měli návštěvníci Husova sboru na Vinohradech možnost zažít nevšední ztvárnění události, o které se v dějepise každý učil a která měla pro české dějiny zásadní význam. Během Basilejského koncilu byla schválena tzv. basilejská kompaktáta, která Čechům v zásadě schvalovala čtyři artikuly pražské.

Rekonstrukci obhajoby zástupců českých husitů proti katolíkům pojali studenti Husitské teologické fakulty moderně a s vtipným nadhledem.

Forma ztvárnění, čtené divadlo s některými herci skrytými za podobizny účastníků koncilu, mohla zpočátku působit nezvykle a staticky. Oživujícím prvkem byl však již od počátku kardinál, který jako moderátor dobové diskuse usměrňoval řečníky, působil jako glosátor i jako ten, kdo může o všem rozhodnout. Vtipným prvkem propojujícím koncil s dnešní dobou byla dobová televize, která oznamovala zásadní historické souvislosti, pozdější osudy některých aktérů koncilu a rovněž pomáhala posouvat děj kupředu.

Divák byl neustále udržován v napětí a sledoval slovní souboje a později i jednotlivé účastníky, kteří v průběhu představení postupně opouštěli své papírové podobizny a vyměňovali si své názory emotivně a se vzrůstající dynamičností. Tato gradace byla využita zejména v závěru, kdy byl kalich jako symbol (z pohledu dějin sporného) vítězství nesen všemi účastníky koncilu.

Z hereckých výkonů je třeba zmínit Filipa Sedláka (Jan Rokycana), Michaelu Noe Švestkovou (Jan Stojkovič z Dubrovníka) a Dominika Dostála (v roli kardinála Cesariniho).

Pokud máte možnost na toto nevšední představení jít, využijte ji.

Andrea Valenta, Ph.D.

Zajímavé ztvárnění doby, kdy Basilejský koncil probíhal!

Představení bylo bezprostřední, v zajímavém provedení a příjemně působící na diváky. Herci působili věrohodně. Hlavně ztvárnění konfrontace (hádky) mezi Janem z Dubrovníka (Michaela N. Švestková) a Janem Rokycanou (Filip Sedlák) zaujalo svou dynamikou a autentickou gradací při prosazování názorů.

Nezbývá než těmto mladým lidem poděkovat za skvělý zážitek a popřát mnoho inspirace k dalším počinům.

Ing. Karel Pojer

Setkání s básníkem a farářem naší církve Vladislavem Pekem v Lounech

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 06/13/2018 - 13:25

V pátek 8. 6. 2018 uspořádala náboženská obec Louny setkání s básníkem a farářem naší církve Vladislavem Pekem z Královéhradecké diecéze. Mladý autor představil své dvě básnické sbírky "Spanilá jízda" a "Křehký balík" a seznámil nás také se svými životními osudy, které ho při psaní básní inspirovaly. Jeho úsporný styl vyjadřování, který jeden z členů náboženské obce přirovnal k Jiřímu Žáčkovi, nás pobavil, i když mnohdy zároveň vedl k zamyšlení. Asi je v naší církvi více neúprosně realistických "kazatelů" než rozjásaných veršotepců, kteří chtějí "budovat světlé zítřky"...? Přesto by si někteří věřící přáli být více povzbuzováni v situaci diaspory, v níž je víra tříbena jako zlato v ohni. Bratru Vladislavovi přejeme bohaté inspirace pro jeho básnickou i dramatickou tvorbu a děkujeme za příjemně strávené chvíle v Lounech. HS

Nabídka publikací Královéhradecké diecéze

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Po, 06/11/2018 - 08:17

Královéhradecká diecéze CČSH vydala v posledních několika letech publikace „pro různé věkové skupiny“. Věříme, že by mohly být přínosem a podnětem pro širší duchovenskou službu naší církve. Publikace jsou k dostání v Blahoslavu nebo na úřadu DR v Hradci Králové. Pokud budete mít zájem o některou z našich publikací, také rádi zašleme. Kontakt: dieceze.hradec@ccshhk.cz.

Read More...

Lipany – Pietní akt 2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 06/05/2018 - 10:47

Dne 30. května 2018 zástupci Náboženských obcí Církve československé husitské (CČSH) v Úvalech a v Uhlířských Janovicích navštívili Lipanský památník, kde uctili památku bojovníků – účastníků bitvy u Lipan, k níž došlo nedaleko Českého Brodu 30. května 1434. Bitva mezi panskou jednotou a polními vojsky skončila katastrofální porážkou polních vojsk, zahynulo v ní prý na deset tisíc mužů – a dodnes se připomíná jako nešťastný příklad a symbol české nesvornosti.

Sestra farářka Mgr. Jitka Pokorná ve své promluvě připomněla 584. výročí této bratrovražedné bitvy, při které padl slavný vojevůdce a nejvlivnější husitský politik Prokop Holý. Po závěrečné modlitbě účastníci akce položili květinu u pomníku.

(BK)

Večerní bohoslužby v Praze červen 2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - St, 05/30/2018 - 12:56

Milí přátelé,

srdečně Vás zveme na večerní bohoslužby naší církve, které se budou v Praze konat v červnu. Na Zderaze a na Vinohradech se večerní bohoslužby o prázdninách konat nebudou, tak máte jedinečnou možnost tato společenství ještě v červnu navštívit. Na ostatních místech by měl být prázdninový provoz stejný, jako ve školním roce.

Těšíme se na Vás a přejeme krásné jarní i letní dny.

Kristýna Mlýnková

Plakát.jpg

Jubilující Andrea Bocelli

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 05/29/2018 - 06:44

Na podzim letošního roku si famózní italský tenorista Andrea Bocelli ( 22.9. 1958 ) připomene své významné životní jubileum. Tento nevidomý rodák z malebně slunného Toskánska svým proslulým a zcela originálním vokálním témbrem uchvacuje vděčné milovníky bel canta, a to nejen v samotné kolébce tohoto vrcholu pěvecké dokonalosti, nýbrž jeho prezentace proslulých tenorových partů, ovšem i zvučných italských kanzonet, muzikálových čísel či dokonce ryze popových skladeb, je bouřlivě aplaudována na všech významných světových scénách. Prioritně pěvec prezentuje krásu svého hlasu prostřednictvím dynamicky úchvatných koncertů v exteriérech " pod širým nebem ", kde je spontánně aplaudován mnohatisícovými davy vděčného auditoria. Lze s obdivem konstatovat, že Andrea Bocelli se statečně vyrovnává se svým jinak bezesporu bolestně limitujícím smyslovým handicapem, aby nás všechny, jako jemu oddané příznivce, o to výrazněji, obohacoval noblesností své osobnosti a výjimečností dokonale zhodnoceného talentu.

Read More...

Joan a Luciano - nezapomínáme a děkujeme

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Út, 05/29/2018 - 06:43

I když osobnostní i tvůrčí průnik australské sopranistky Joan Sutheland ( 1926 - 2010 ) a italského tenoristy Luciana Pavarottiho ( 1939 - 2007 ) do údolí pozemské časnosti byl již Tvůrcem Všehomíra uzavřen, zůstává jejich umělecký odkaz nesmazatelně vepsán do srdcí milovníků překrásného a vokálně úchvatného bel canta.

Read More...

Vaření v NPK Husita

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 05/24/2018 - 10:17

V současné době v NPK Husita se uchytil nápad středečního vaření s dětmi, které je propojené s edukací v rámci finanční gramotnosti.

Děti se tím naučí rozvrhnout na jaké jídlo mají peníze a zjistí co kolik stojí. Pod taktovkou mají též vaření, při kterém jsme jim jako pracovníci nápomocni při těžších úkolech. V teplých dnech, které nás teď navštěvují, společně poobědváme na zahrádce.Je velice zajímavé pozorovat, jak malé děti (okolo 10 let), jsou schopni se společně dohodnout a spolupracovat, když vidí odměnu v podobě společného obědu. Jsme velice rádi, že vaření se uchytilo a bude doufáme, že i do budoucna bude mít úspěch

Anna Zavřelová

Read More...

Malování na chodníku 2018

Zprávy z pražské diecéze CČSH - Čt, 05/17/2018 - 20:45

Letošní - 23. setkání ke Dni dětí a na závěr školního roku – „Malování na chodníku 2018“ se koná druhou sobotu v měsíci červnu. Sejdeme se opět v Náboženské obci Církve československé husitské v Kolíně, a to v sobotu 9. června 2018 v 10 hodin. Sraz je přímo v našem Husově sboru na Husově náměstí v Kolíně se sochou Mistra Jana Husa od Františka Bílka

Read More...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer