Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 3.4.2022