Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 6.3.2022