Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 20.2.2022