Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 16.1. 2022