Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 21.11. 2021