Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 1.8. 2021