Kázání sestry farářky ThDr. Heleny Smolové, Th.D. z neděle 2.5. 2021