Společná adventní bohoslužba Židů a křesťanů za dílo obnovy židovského hřbitova u Hřivčic