Společná adventní bohoslužba Židů a křesťanů za dílo obnovy židovského hřbitova u Hřivčic

Husův sbor Církve československé husitské na Peruci se ve spolupráci s Židovskou obcí Teplice se snaží, díky podpoře Nadačního fondu obětem Holocaustu a Úřadu práce ČR, obnovovat významnou památku našeho okresu – židovský hřbitov u Hřivčic. Iniciativa nabírala i duchovní rozměr v podobě společné bohoslužby s názvem „Advent čas smíření“, která se symbolicky konala v adventu, tedy v období očekávání druhého příchodu Spasitele a to v neděli 11. prosince od 15. hodin v kapli Mistra Jana Husa na Peruci.

Co vede křesťany k tomu, aby pečovali o hroby?

Tato otázka je rozhodně na místě. Už v dávných dobách, kdy byl Izraelský národ odvlečen do Babylonského otroctví, soudě podle vyprávění z apokryfní knihy Tobiáš, nedopřála zlá vládní moc důstojnému spočinutí zesnulým a ne jinak tomu bylo během druhé světové války, kdy mnoho našich židovských spoluobčanů skončilo svoji životní pouť v plynové peci, bez posledního rozloučení.

Za Babylonu, stejně jako za III. říše, bylo nebezpečné Židům pomáhat, stejně jako bylo trestné se jich ujímat i po jejich smrti. Tobit, otec Tobiáše, však nedbal na poměry, nebál se vládnoucí moci a byl dokonce ochotný i riskovat život, protože věděl jak nesmírně důležitá je služba poslední. A sousedé se mu za to smáli.

Věřící přirozeně vědí, že smrt je nepřítelem člověka a že mrtvola rozhodně není posvátná. Hrob však připomíná předky vyvolého izraelského národa a ti jsou branou k Abrahamovi, který první uvěřil. Je to svědectví o minulosti a zároveň i budoucnosti, neboť hroby míří k Jeruzalému, kam se vzkříšení vydají až nastane čas.

Křesťané i židé věří ve vzkříšení z mrtvých, a proto prokazují úctu tělům těch, co měli rádi. Neboť věří, že se s nimi shledají, protože laskavost zakotvená v Bohu přemáhá smrt. Obnovované náhrobky spojují budoucí generace s generacemi před námi a v případě židovského hřbitova i s Abrahamem, otcem národů.

Husův sbor na Peruci nikdy nebyl a nechce být lhostejný k památce předků těch, kteří neprávem trpěli. Jejich jména si již dnes lidé téměř nepamatují, ale náš nebeský Otec jejich jména zná, a proto má dílo obnovy smysl. Nejde však jen o nějakou připomínku dávných hrůzných událostí, ale i o významné memento a varování do budoucna, aby se již podobné pogromy neopakovaly. Židé i křesťané mají přeci společnou naději, že laskavost k bližnímu zvítězí nad zlobou a nenávistí. Ó kéž k tomu dopomáhá Bůh.

Modlitba:
Prosíme Tě, všemohoucí, aby si napomáhal každému dobrému dílu, které koná tvůj lid na Perucku. Požehnej nám také v naší snaze zachovat památku na lid staré smlouvy, na předky nevinně trpících místních židovských spoluobčanů, kteří jsou pochování na židovském hřbitově u Hřivčic. Děj ať nezůstane zapomenut osud těch, co zemřeli během vlády zlé moci a ideologie fašismu. Dej ať náš národ český Ti zůstane vždy věrný tak, aby laskavost k bližnímu byla vždy mocnější než nenávist. Zachovej naši vlast v pokoji a míru. Amen.

Čtení ze Starého Zákona:
1. čtení: kniha Genesis, 23. kapitola, 1-6 verš
2. čtení: kniha Ezechiel, 37. kapitola 1-12 verš
3. čtení : kniha Tobiáš II. kapitola 2-8 verš

Článek o bohoslužbě na www.iperuc.cz ZDE.

Seznam obětí Holocaustu na Perucku

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain