Pastorační dopis pro rok 2011

Výroční shromáždění se koná v kapli M.J. Husa v neděli 1. května 2O11 od l5,00 hod.

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali... /Řím.13,8/

Vážení bratři a milé sestry. Oslovujeme vás v postní dobu a volíme do nadpisu list apoštola Pavla, který píše Římanům a samozřejmě také nám. V pokání vyznáváme, že i my máme dluhy o nichž Pavel píše. Těžko se někdo z nás může vymlouvat,že o nich nevíme. Žijeme ve středu Evropy, která byla vždy křesťanským územím a naším přáním by mělo být, aby tomu bylo tak i nadále. Pro naše rodiče a prarodiče byla víra v osobního Stvořitele zcela běžnou záležitostí. S Bohem se počítalo při vstávání i uléhání. Při setbě i sklizni. Při zrození i umírání.

V tuto chvíli jsme dlužni svým partnerům, svým dětem, svým vnukům i společenství ve kterém žijeme lásku o jejíž nesmírnosti v Ježíši Kristu z Bible víme. V čas totality jsme se mohli vymlouvat a nasazovat úhybné manévry, aby naše děti mohly studovat, abychom neměli narušenou kariéru v zaměstnání. Byly to jenom zástupné důvody, neboť ve skutečnosti jsme se styděli za evangelium, za svoji víru, neboť všichni kolem jí považovali za zpátečnictví. Proč bychom tedy zrovna my měli "vyčuhovat"ze zástupu a působit si zbytečné problémy či posměch.

Situace je dávno jiná. Nikdo nám v chození do kostela nebrání. O Bohu se hovoří zcela běžně. Český rozhlas i Česká televize má svoje křesťanské vysílání. Jen my v této oblasti duchovnímu úhoru jaksi zaostáváme.

Považujeme za důkaz Boží milosti, že na Peruci máme svůj chrám i faru. Že se můžeme shromažďovat a nad Božím slovem rozmýšlet. Většinou se připodobňujeme k Petrovi, který Krista několikrát zapřel. Myslím, že bychom neměli stále opakovat tytéž dějinné chyby, které mohou mít pro naše životy fatální následky.

Žijeme ve společnosti jejichž společným jmenovatelem je chytráctví, podrazy, deformace, zlodějny a zločinnost. Není to také trochu tím, že jsme ze svých srdcí vytěsnili dary Ducha svatého o nichž píše apoštol Pavel Galatským /5,22-23/: Ovoce Ducha svatého je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání...???

Je čas dluhů a my přes všechnu mizérii jsme vybízeni samotným Hospodinem, abychom se navrátili k původním a osvědčeným hodnotám. Být solí země a světlem světa. Svědčit o Boží lásce slovem i životem a být v tom důslední .Hledat, dokud je čas radostnou zprávu o záchraně z Krista a v Kristu. O novém stylu života, o Božím království, o věčném životě. To je víc než všechna prosperita, mamon, kariéra a úspěch. Nepomíjející hodnotu má láska a tak ji hledejme, neboť ji dlužíme sami sobě, svým rodinám, svým spolubližním.

Bůh chce, abychom se pohybovali na dobrých cestách a posléze všichni došli ke správnému cíli. Je nám nablízku a chce naše dobro. Jeho pohled je pohledem otce, který ví o svém synu i o své dceři i když se mu hodně daleko vzdálili. Dokud žijeme je šance se vrátit.

Církev na Peruci žije i když v diaspoře. Ta líbezná kaple Mistra Jana Husa čeká na vaše kroky i horoucí srdce.

Vaši v Kristu Ježíši

Mir. Blažek - předseda RS
Věra Hnilicová - fin. zpravodaj
Ivo Kraus - kazatel
Ivo Šimůnek - farář administrátor

Výroční shromáždění koná se zde 1. května 2O11 od l5,00 hod.

Bohoslužby bývají taktéž od 15,00 hod. pravidelně v neděli.

Jste srdečně zváni!!!

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer