Rekapitulace roku 2018 a plány do budoucna

V roce 2018 probíhaly v kapli M.J. Husa bohoslužby každou neděli od 15h. Sloužila farářka Helena Smolová z Loun a místní kazatel Ivo Kraus. Obvykle se nás schází 5-10 duší. Počet členů naší církve, které pravidelně navštěvují bohoslužby stále klesá, ale máme radost, že nás občas navštíví dobří lidé z řad našich sympatizantů, kteří chtějí spolu s námi sloužit Hospodinu.

Minulý rok došlo také ke změně předsedy Rady starších Husova sboru na Peruci. Po letech věrné služby odstoupil vážený bratr Miroslav Blažek, kterému za jeho práci pro církev děkujeme. Vzhledem k personálnímu nedostatku se této funkce ujala sestra varhanice Anna Krausová.

Loni 5.července jsme se společně se sborem Louny účastnili slavnostní bohoslužby k uctění památky M.J. Husa na Krakovci. Rovněž jsme uspořádali koncert pěveckého sboru pod vedením s. Derflerové, zástupkyně Základní umělecké školy v Lounech.

Příští rok plánujeme opět Velikonoční koncert, dále besedu a koncert ke Dni židovských památek a koncert skupiny historických nástrojů Soli Deo. Záleží ale na tom, zda se nám podaří sehnat dostatek finančních prostředků.

Významné bohoslužby byly Velikonoční, Dušičky, Štědrovečerní s belémským světlem a Silvestrovské meditace.

Po stránce hospodářské se nám v roce 2018 moc nevedlo. Diecéze nám vypočítala poměrně vysoký příspěvek do fondu bratrské svépomoci, který jsme nebyli schopni uhradit na ráz. Díky této nesplněné povinnosti nám byla zastavena veškerá podpora. Závazky jsou v tuto chvíli již vyrovnány a naopak máme přislíben na příští rok finanční příspěvek na demolici nebo opravu chátrajících kůlen na faře. Zároveň máme předjednánu dotaci na mzdu dělníků, kteří budou kromě práce na faře vypomáhat s údržbou zeleně na Židovském hřbitovu u Hřivčic.

Doufejmež tedy, že se v roce 2019 situace zlepší. Velmi vítáme lidi dobré vůle, kteří by se zapojili do našich aktivit.

Přejeme vše dobré v roce 2019.
Ivo Kraus

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer