Přání k Velikonocům

Husův sbor Peruc přeje všem lidem dobré vůle požehnané svátky velikonoční.

Doznání hříchů

Bože, Otče předobrý, tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný! My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě: odpusť nám a síly poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

Rozhřešení

Kristova spásná oběť vyhlašuje nad vámi, kteří činíte pokání a jste smířeni s bližními i s každým Božím úradkem, naprosté odpuštění a zapomenutí vašich hříchů. Dlužní úpis, který svědčil proti vám, vymazal Kristus tím, že jej přibil na kříž. Blaze vám, neboť vaše nepravosti jsou odpuštěny a vaše hříchy přikryty! Amen.

Modlitba

Dobrý Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn na kříži zničil naši smrt a daroval nám nový život. Prosíme tě, zachovej nás ve víře, ať stále čerpáme z pramene milosrdenství, který máme v Ježíši Kristu, našem Pánu. On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky věků. Amen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain