Přání k Velikonocům

Husův sbor Peruc přeje všem lidem dobré vůle požehnané svátky velikonoční.

Doznání hříchů

Bože, Otče předobrý, tys nás stvořil k obrazu a podobenství svému, a proto máme žíti podle svaté vůle tvé a s tebou spolupracovati na tvém díle, Tvůrce všemocný! My však často nedbáme svých povinností a svévolnými činy rušíme zdar tvého tvoření, tobě k necti, bližním svým a sobě na škodu a hanbu. Proto upřímně se přiznáváme k pokleskům a hříchům svým a ze srdce jich litujíce, prosíme tě: odpusť nám a síly poskytni, abychom se k tobě vrátili, byli opět tvými dítkami a se svatou tvou vůlí sjednoceni směli podíl bráti na tvém království.

Rozhřešení

Kristova spásná oběť vyhlašuje nad vámi, kteří činíte pokání a jste smířeni s bližními i s každým Božím úradkem, naprosté odpuštění a zapomenutí vašich hříchů. Dlužní úpis, který svědčil proti vám, vymazal Kristus tím, že jej přibil na kříž. Blaze vám, neboť vaše nepravosti jsou odpuštěny a vaše hříchy přikryty! Amen.

Modlitba

Dobrý Bože, děkujeme ti, že tvůj Syn na kříži zničil naši smrt a daroval nám nový život. Prosíme tě, zachovej nás ve víře, ať stále čerpáme z pramene milosrdenství, který máme v Ježíši Kristu, našem Pánu. On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po věky věků. Amen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer